Kích thước 15x15mm
Gạch mosaic cỡ nhỏ 15x15mm
Giá: --- VNĐ