Kích thước 15x15mm
Gạch mosaic sử dụng trong trang trí,hồ bơi, phòng tắm, nhà bếp
Giá: --- VNĐ