Liên hệ
Công ty cổ phần gốm sứ Quang Minh
Quang Minh Mosaic Ceramic JSC

Địa chỉ: Số 72 Giang Cao - Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 38746.338 - (84-4)3 8740 364
Email: gomsuquangminh@gmail.com